Tiráž

Za zde zveřejněnou nabídku je podle §5 TMG (německého telemediálního zákona) zodpovědná společnost

 

ISUZU Sales Deutschland GmbH
 

Schieferstein 11a
D-65439 Flörsheim
Německo
Jednatelé: Yoichi Takasago, Claudius Meynert, Louis Jedeloo

Telefon: +49 (0) 6145 5491 100
Fax: +49 (0) 6145 5491 122
E-mail: info@isuzu-sales.de

Zapsána u registračního soudu: Wiesbaden
Registrační číslo: 22928
Daňové identifikační číslo podle § 27 UStG (německého zákona o dani z obratu): DE 814736823 
 

ISUZU Sales Österreich
 

pobočka společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH
Mayrwiesstraße 15
A-5300 Hallwang bei Salzburg
Rakousko

Telefon: +43 (0) 662 8322 36 0
Fax: +43 (0) 662 8322 3655
E-mail: info@isuzu.at

 

E-mail pověřence pro ochranu údajů: datenschutz@isuzu-sales.de

 

 

Koncepce a design:


Krankikom GmbH, Duisburg, Německo
https://www.krankikom.de


Technická realizace:

Krankikom GmbH, Duisburg, Německo
https://www.krankikom.de


 

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Autorské právo


Veškerý obsah (zejména obrázky, grafika, video a zvukové sekvence) podléhá ochraně autorských práv. Použití textů, obrázků a grafiky je povoleno pouze s výslovným souhlasem držitele autorských práv. Obsah této online prezentace lze použít jen pro nekomerční informační účely. Každá kopie obsahu tohoto webu nebo jeho části musí obsahovat prohlášení o autorských právech a ochrannou známku provozovatele. Obsah tohoto webu nebo jeho části nelze měnit bez písemného souhlasu provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odvolat svůj souhlas a ihned po zveřejnění písemného oznámení o odvolání souhlasu musí být použití obsahu těchto stránek v jakékoli formě okamžitě ukončeno.

 

Klamavé e-mailové zprávy – varování před podvodem/phishingem


V poslední době se zvyšuje počet hlášení o klamavých e-mailových zprávách, kterým se často přezdívá „phishing“ a které nezákonně používají určitá jména, respektive údajné odesílatele, aby předstíraly svoji pravost. Může se přitom jednat například o inzeráty nabízející pracovní místa nebo oznámení o výhře. Prostřednictvím těchto e-mailů se zločinecké organizace nebo jednotlivci snaží získat důvěrné údaje zákazníků (čísla kreditních karet, hesla a podobně). Tyto e-maily představují novou formu počítačové kriminality. Klamavý e-mail je buď zaslán přímo cílové osobě, nebo jsou oběti přesměrovány na webovou stránku, na které je požadováno, aby zadaly své osobní údaje. Není nám známo, zda našim jménem byly nebo jsou zasílány klamavé e-mailové zprávy. Rádi bychom však upozornili na to, že s takovými e-maily nemáme nic společného a že jsme nikdy nepověřili žádnou třetí osobu takovou formou korespondence. Doporučujeme vám, abyste s e-mailovými zprávami, které obsahují klamavé informace, nebo které vás žádají o zadání osobních údajů, zacházeli nanejvýš obezřetně. V případě pochybností byste takové e-maily měli smazat, aniž byste je otevřeli.

 

Oznámení o odpovědnosti
 

Společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH jako provozovatel on-line prezentace nepřebírá odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost zde uvedených informací ani za dostupnost služeb a neodpovídá ani za následné škody, vyplývající z využití některé z nabídek. V případě, že vyloučení odpovědnosti nepřipadá v úvahu, odpovídají provozovatelé pouze za hrubou nedbalost a úmyslné zneužití. Za internetové stránky třetích osob, na které tato nabídka odkazuje prostřednictvím takzvaných odkazů, nesou odpovědnost jejich příslušní poskytovatelé. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob. Kromě toho může být prostřednictvím takzvaných odkazů odkazováno na naši webovou stránku bez našeho vědomí. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za zobrazení, obsah nebo jakékoli jiné propojení s touto webovou stránkou na webových stránkách třetích osob. Za cizí obsahy je provozovatel odpovědný jen v případě, že má k dispozici informace o jejich existenci (tedy i o tom, že jsou nezákonné či trestné) a technicky je pro něj možné a přijatelné zabránit jejich použití. Podle německého zákona o poskytování telekomunikačních služeb ovšem provozovatel není povinen neustále kontrolovat cizí obsahy.

 

Ceny
 

Informace o cenách uvedené na těchto webových stránkách nebo zpřístupněné prostřednictvím těchto stránek slouží výhradně pro informační účely. Všechny údaje o cenách jsou nezávaznými cenovými doporučeními společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH a jsou uvedeny bez nákladů na převod vozidel. 

 

Autorská práva


Není-li uvedeno jinak, jsou všechny texty, obrázky, videa a další díla publikovaná na webových stránkách vlastnictvím společnosti ISUZU Sales Deutschland. Jakékoli rozmnožování, modifikování, ukládání, přenos a reprodukování či předávání obsahů bez písemného souhlasu společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH je výslovně zakázáno. 

 

Hypertextové odkazy


Tyto webové stránky obsahují propojení na webové stránky třetích osob („externí odkazy“). Za webové stránky třetích osob odpovídají jejich příslušní provozovatelé. Při prvním propojení externích odkazů na cizí obsahy zkontrolovala společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH, zda nedošlo k porušení zákona. V té době nebyla žádná porušení zákona patrná. Poskytovatel nemá žádný vliv na současné a budoucí uspořádání ani na obsahy propojených stránek. Použití externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijímá odkazovaný obsah za vlastní. Nepřetržitá kontrola těchto externích odkazů není pro poskytovatele bez konkrétních důkazů o porušení zákona únosná. Pokud ovšem zjistí jakákoli porušení zákona, budou externí odkazy neprodleně odstraněny.