ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
 

Za tuto webovou stránku isuzu-sales.de odpovídá společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH (dále jen ISUZU) s poštovní adresou Schieferstein 11A, 65439 Flörsheim am Main, Německo a e-mailovou adresou pro ochranu osobních údajů datenschutz(at)isuzu-sales.de. 

Používání souborů cookie se proto řídí těmito "Zásadami používání souborů cookie", které byly vypracovány s cílem informovat uživatele o různých způsobech používání těchto zařízení a dát jim možnost dát informovaný souhlas s jejich zpracováním v souladu s platnými právními předpisy.

Správce údajů vypracoval tyto zásady používání souborů cookie, aby rozšířil a upřesnil informace obsažené v původním informačním banneru. 

Na závěr bychom rádi upozornili, že uživatel může kdykoli změnit konfiguraci svého prohlížeče podle svých představ.

1. CO JE TO COOKIE?

 

Soubor cookie je textový soubor, který se při přístupu na určité webové stránky stahuje do zařízení uživatele (počítače/chytrého telefonu/tabletu) a slouží k ukládání a obnově informací o zvyklostech při prohlížení z počítače.

2. Jaké typy souborů cookie používáme?
 

Uživatel při prohlížení těchto webových stránek může narazit na soubory cookie instalované přímo správcem údajů nebo na soubory cookie instalované doménami nebo počítači spravovanými třetími stranami podle informací uvedených v následující části:

2.1. V závislosti na instituci, která je spravuje:
 

Vlastní soubory cookie: Jedná se o soubory cookie, které jsou odesílány do koncového počítače uživatele z počítače nebo domény spravované vlastníkem webových stránek, protože je poskytována služba, kterou uživatel požaduje.

Soubory cookie třetích stran: Jedná se o soubory cookie, které jsou odesílány do koncového zařízení uživatele z počítače nebo domény, které nejsou spravovány vlastníkem webových stránek, ale jiným subjektem, který zpracovává údaje získané prostřednictvím souborů cookie.

2.2. podle doby, po kterou jsou aktivní:
 

Soubory cookie relace: Jedná se o typ souborů cookie, které se používají ke shromažďování a ukládání údajů během přístupu uživatele na webové stránky a které na konci relace zmizí. Tyto soubory cookie se po vypršení relace nebo zavření prohlížeče neukládají v zařízení uživatele.

Trvalé soubory cookie: Tyto soubory cookie ukládají data v koncovém zařízení uživatele a lze je načíst a zpracovávat po dobu stanovenou správcem souborů cookie, která se může pohybovat od několika minut až po několik let.

2.3. v souladu s jejich účelem:
 

Níže jsou uvedeny kategorie souborů cookie, které mohou být instalovány na zařízení uživatele v závislosti na jejich účelu a s ohledem na to, že tyto soubory cookie mohou být instalovány vlastníkem webových stránek nebo třetími stranami, jak je uvedeno v tabulce u každého souboru cookie:

Technické soubory cookie: Jedná se o soubory, které uživateli umožňují procházet webovou stránkou, platformou nebo aplikací a využívat různé možnosti nebo služby, které jsou na nich dostupné, včetně těch, které správce používá k umožnění správy a provozu webové stránky a k umožnění jejích funkcí a služeb, jako je řízení provozu a datové komunikace, identifikace relace, přístup k částem s omezeným přístupem, zapamatování prvků, z nichž se skládá objednávka, vyřízení objednávky, správa plateb, boj proti podvodům související s bezpečností služby, žádost o registraci nebo účast na události, počítání návštěv pro účely vyúčtování licencí za software používaný k provozování služby (webové stránky, platformy nebo aplikace), použití bezpečnostních prvků během navigace, ukládání obsahu pro přenos videa nebo zvuku, usnadnění dynamického obsahu (např. pro přenos videa nebo zvuku), zapamatování informací, které se nacházejí na webové stránce, a které umožňují, aby si uživatelé zapamatovali, z čeho se skládá objednávka.g., animace pro načtení textu nebo obrázku) nebo sdílení obsahu prostřednictvím sociálních sítí.

Preferenční nebo personalizační soubory cookie: Jedná se o soubory cookie, které umožňují ukládat informace, aby uživatel přistupoval ke službě s určitými charakteristikami, které mohou odlišit jeho zkušenosti od zkušeností ostatních uživatelů, jako je jazyk, počet výsledků zobrazených při vyhledávání, vzhled nebo obsah služby v závislosti na typu prohlížeče, přes který uživatel ke službě přistupuje, nebo na regionu, ze kterého ke službě přistupuje, atd.

Analytické nebo měřicí soubory cookie: Tyto soubory cookie umožňují správci údajů sledovat a analyzovat chování uživatelů webových stránek, na které jsou připojeny, včetně kvantifikace dopadu reklam. Informace shromážděné tímto typem souborů cookie se používají k měření činnosti webových stránek, aplikace nebo platformy za účelem provádění zlepšení na základě analýzy informací poskytnutých uživateli služby.

Marketingové soubory cookie: Jedná se o soubory cookie, které umožňují co nejefektivnější správu reklamních ploch, které může správce nastavit na webové stránce, aplikaci nebo platformě, z níž poskytujete požadovanou službu, a to na základě kritérií, jako je upravený obsah nebo frekvence zobrazování reklamy.

Soubory cookie pro behaviorální reklamu: Soubory cookie, které umožňují co nejefektivnější správu reklamních ploch, které může odpovědná osoba umístit na webové stránky, aplikace nebo platformy, z nichž je požadovaná služba poskytována. Tyto soubory cookie ukládají informace o chování uživatelů a jsou získávány průběžným sledováním jejich zvyklostí při prohlížení, což umožňuje vytvořit specifický profil pro zobrazování reklamy na základě automatizovaného rozhodnutí.

Soubory cookie, které používáme, si můžete prohlédnout níže:

V souladu s GDPR EU vám níže vysvětlíme používání jednotlivých souborů cookie na těchto webových stránkách, abychom vás co nejpřesněji informovali:

3. SPRÁVA SOUBORŮ COOKIE
 

3.1. Odmítnutí používání souborů cookie.
 

Můžete souhlasit s používáním souborů cookie, které vám umožní používat všechny funkce webových stránek bez omezení během vaší návštěvy. . Odmítnutí souborů cookie, které jsou naprosto nezbytné pro provoz webových stránek, může ovlivnit vaši návštěvu a funkce stránek během jejich používání. 

Pokud odmítnete používání všech souborů cookie, budou vaše vlastní soubory cookie i soubory cookie třetích stran deaktivovány. Kromě toho budou smazány vaše vlastní soubory cookie. Upozorňujeme, že pokud přijímáte soubory cookie třetích stran, musíte je odstranit v možnostech prohlížeče nebo v systému, který nabízí sama třetí strana.

3.2. Informace shromažďované pomocí souborů cookie.
 

Při instalaci technických (nezbytných) souborů cookie do vašeho zařízení nebo při výslovném souhlasu uživatelů s instalací jiných typů souborů cookie do jejich zařízení mohou organizace a třetí strany (poskytovatelé služeb nebo třetí strany) shromažďovat řadu údajů, včetně následujících:

  • Technické údaje o zařízeních používaných uživateli, včetně: připojení k internetu a/nebo jiným sítím (včetně IP adresy), ID mobilního zařízení, operačního systému, typu prohlížeče nebo jiného softwaru nebo údajů z vašeho počítače či jiných technických údajů.
  • Podrobnosti o používání služeb na těchto webových stránkách, mimo jiné: metrické informace o tom, kdy a jak uživatelé používají webové stránky, údaje o návštěvnosti, datum a čas poslední návštěvy uživatele na našich webových stránkách, přístup k obsahu, který si uživatel vybral při poslední návštěvě našich webových stránek.
  • Údaje o výslovném informovaném souhlasu uživatele s instalací souborů cookie do jeho zařízení, včetně stavu souhlasu uživatele jako důkazu požadovaného a uděleného souhlasu.

3.3. Vymazání souborů cookie ve vašem prohlížeči.
 

Používání souborů cookie můžete spravovat prostřednictvím prohlížeče nainstalovaného ve vašem počítači. . Nastavení souborů cookie můžete změnit pomocí internetového prohlížeče. Toto nastavení obvykle najdete v nabídce "Možnosti", "Nástroje" nebo "Nastavení" prohlížeče. Můžete také nahlédnout do nabídky "Nápověda" prohlížeče. Různé prohlížeče používají k deaktivaci souborů cookie různé mechanismy.

Na následujících odkazech se dozvíte, jaké typy souborů cookie byly nainstalovány a jak je můžete zablokovat nebo odstranit ze svého počítače. V závislosti na používaném prohlížeči můžete použít jeden z následujících odkazů:

  • Firefox
  • Chrome
  • Safari
  • Microsoft Edge
  • Microsoft Explorer
  • Opera

K panelu nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách se můžete znovu dostat také prostřednictvím odkazu v zápatí v části "Konfigurace souborů cookie".

Upozorňujeme, že pokud přijímáte soubory cookie od poskytovatelů třetích stran, musíte je odstranit v možnostech prohlížeče nebo v systému, který nabízí sám poskytovatel třetí strany.

4. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ
 

Údaje shromážděné našimi vlastními soubory cookie jsou zpracovávány v Evropském hospodářském prostoru nebo v zemích, které byly certifikovány jako země s odpovídající úrovní ochrany.

Bez ohledu na výše uvedené obsahuje webová stránka soubory cookie třetích stran, které poskytují služby instituci a které mohou shromážděné informace ukládat a načítat i mimo EHP.

5. INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH
 

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dalšími platnými právními předpisy.

Doporučujeme vám, abyste se seznámili s našimi zásadami ochrany osobních údajů, kde najdete další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jak můžete uplatnit svá práva a nároky u pověřence pro ochranu osobních údajů a/nebo u příslušného dozorového úřadu.

6. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
 

Tato politika je pravidelně přezkoumávána, aby byla zajištěna její platnost a bylo možné ji měnit. Doporučujeme, abyste pravidelně navštěvovali stránky a kontrolovali případné aktualizace.

Copyright 2024 ISUZU Sales Deutschland GmbH. Všechna práva vyhrazena